• Vocabulary connector
  • Vocabulary connector
  • กิจกรรมคำต้องเชื่อมสุดป่วน ที่จะให้ผู้เรียนได้ทบสอบคลังคำศัพท์ที่ผู้เรียนมีอยู่ พร้อมมอบความสนุกให้ได้แน่นอน ปล.กิจกรรมในห้องเรียนสนุกๆอย่าลืมนึกถึง tatuga นะครับบ
   • 3- 10นาที
   • 10- 50 คน
   • มีอุปกรณ์
   • ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
📹กำลำโหลด..
  • รายละเอียดกิจกรรม