welcome to

Tatuga Camp

tatuga camp

จัดค่ายภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์
มากกว่า 30 โรงเรียน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกม กิจกรรมที่สนุกสนาน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้มาใช้ได้จริง
มุ่งพัฒนา 4 ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สนใจติดต่อ

Tatuga Camp

เราให้บริการอะไร?
นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เรายังให้บริการจัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษแบบครบวงจร
 • จัดหาสถานที่

  tatuga camp
  ติดต่อประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม นอกสถานที่ เช่น เขาใหญ่ อ.ปากช่อง
 • พร้อมด้วยอุปกรณ์

  tatuga camp
  เรามีอุปกรณ์การจัดกิจกรรมที่ครบครัน เพื่อความสะดวก สบายของทางโรงเรียน
 • วางแผนกิจกรรม

  tatuga camp
  วางแผนการจัดกิจกรรมและ กรอบเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของโรงเรียน

Tatuga Camp

ค่ายเรามีอะไรบ้าง?
 • Learning by doing

  tatuga camp
  เรามีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ 4 ทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน และลงมือปฏิบัติจริง
 • Game based Learning

  tatuga camp
  เรามีการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมและ กิจกรรมที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษา
 • วิทยากรมากประสบการณ์

  tatuga camp
  เรามีทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์สอน และมีความรู้ด้านการสอนกับนักเรียน ในหลากหลายช่วงวัย
 • เรียนรู้กับเจ้าของภาษา

  tatuga camp
  เรามีทีมวิทยากรชาวต่างชาติ ที่พร้อมให้ความรู้ด้านภาษาแบบจัดเต็ม

ขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ไว้วางใจเรา

ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้านหนอง เป็ดน้ำ
โรงเรียนบ้านหนอง เป็ดน้ำ
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนพิมาย วิทยา
โรงเรียนพิมาย วิทยา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบําเหน็จ ณรงค์วิทยาคม
โรงเรียนบําเหน็จ ณรงค์วิทยาคม
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนโนนไทย
โรงเรียนโนนไทย
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนสุรนารี วิทยา 2
โรงเรียนสุรนารี วิทยา 2
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนเทศบาล แก้งคร้อ
โรงเรียนเทศบาล แก้งคร้อ
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนแก่งพฤา ชัยวิทยา
โรงเรียนแก่งพฤา ชัยวิทยา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนขาม ทะเลสอวิทยา
โรงเรียนขาม ทะเลสอวิทยา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลมะเกลือเก่า
องค์การบริหารส่วน ตำบลมะเกลือเก่า
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนสุขานารี
โรงเรียนสุขานารี
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้าน บุตาสง
โรงเรียนบ้าน บุตาสง
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้าน วังรางน้อย
โรงเรียนบ้าน วังรางน้อย
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้านวังไทร
โรงเรียนบ้านวังไทร
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ นครราชสีมา
โรงเรียนอุบลรัตน์ นครราชสีมา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ กศน. เขตจตุจักร
กศน. เขตจตุจักร
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้านแท่น วิทยา
โรงเรียนบ้านแท่น วิทยา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้าน คลองดินดำ
โรงเรียนบ้าน คลองดินดำ
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนวัดบ้าน อุ่มจานโนนงิ้ว
โรงเรียนวัดบ้าน อุ่มจานโนนงิ้ว
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ Khaoyai TBD
Khaoyai TBD
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนเมือง นครราชสีมา
โรงเรียนเมือง นครราชสีมา
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนบ้านบิง
โรงเรียนบ้านบิง
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ค่ายภาษาอังกฤษกับ tatuga camp ณ โรงเรียนหนองยาง พิทยาคม
โรงเรียนหนองยาง พิทยาคม
tatuga camp

หนังสือเสริมพัฒนาการ Tatuga Book

หนังสือเสริมพัฒนาการสุดสดใสที่จะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ภาษา
อังกฤษสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคการสะกดคำเป็นภาพ เสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการสะกดคำไปพร้อมกัน

สั่งซื้อ
tatuga camp

จุดประกายไฟการสอน ผ่านแหล่งเรียนรู้สำหรับครู

พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายผ่านประสบการณ์ของเหล่าทีมงาน TatugaCamp ที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

เริ่มเรียนรู้
tatuga camp

เว็บไซต์จัดการชั้นเรียน Tatuga Class

Tatuga Class เว็บไซต์จัดการชั้นเรียนเพื่อทุกคน เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถจัดการชั้นเรียนและบริหารห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และ รวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งาน
tatuga camp

เรียนปนเล่นผ่าน การ์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

เปลี่ยนการเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยเกมการ์ด Array Around
การ์ดเกมที่ถูกออกแบบเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป
ที่มาพร้อมทั้งภาพสีสุดสดใสและวิธีการเล่นที่เหมาะกับนักเรียนทุกวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
tatuga camp

รับออกแบบเว็บไซต์โรงเรียน
โดยฝีมือ Developer ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา Website Application Platform
ที่กำลังได้รับความนิยมในวงการศึกษาอย่าง “Tatuga Class”
การันตีประสิทธิภาพในการใช้งานและการออกแบบที่ทันสมัย

สนใจติดต่อ
แหล่งรวบรวมความรู้ สำหรับครู👩🏼‍🏫
 • ล้างการค้นหา