Tatuga School 🏫

เข้าสู่ tatuga school

welcome to

Tatuga School

What is Tutaga School?

Tatuga School คืออะไร?

Tatuga School คือแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล และติดตามชั้นเรียน โดยโรงเรียนหรือองค์กร สามารถออกแบบการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสรุปผลที่แม่นยำ ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพติดต่อทดลองใช้ Tatuga School Demo
tatuga camp

Tatuga Class Premuim

สร้างบัญชี Tatuga Class Premuim โดยโรงเรียน

Tatuga School ช่วยปลดล็อคประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการชั้นเรียนขั้นสูงสุดด้วย Tataga Class Premuim ที่สามารถสร้างห้องเรียนได้ไม่จำกัด และใช้งานฟังก์ชันสุดพิเศษเฉพาะแค่สมาชิก Premuim เท่านั้น อาทิเช่น การจดโน้ต การสุ่ม ชื่อด้วยวงล้อ การลบห้องเรียน เช็กชื่อผ่าน QR Code ฯลฯ

tatuga camp

Effortless Classroom Monitoring

ติดตามชั้นเรียนอย่างง่ายดาย

Tatuga School เพียบพร้อมไปด้วยระบบติดตามข้อมูลเชิงลึก ในห้องเรียนที่มีฐานข้อมูลจาก Tatuga Class เพียงไม่กี่คลิก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อาทิเช่น สถิติการมาเรียน การส่งงาน คะแนนรวม การสอนของครู และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

tatuga camp

Beyond School & Classroom

ใช้งานได้ทั้งในโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ

Tatuga School ไม่จำกัดขีดความสามารถแค่สถานศึกษา องค์กรต่างๆยังสามารถใช้ได้ ด้วยด้วยประสิทธิภาพการ เก็บข้อมูลเชิงลึกและความหยืดหยุ่นของระบบ ทำให้สามารถ ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การเก็บข้อมูลสถิติ การเข้างาน การติดตามการทำงาน การประเมินผล ฯลฯ

tatuga camp

Attendance Monitoring

ติดตามสถิติการมาเรียน

Tatuga School สามารถประมวลผลสถิติการมาเรียนของ นักเรียนทุกคนบนระบบได้อย่างแม่นยำในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดลำดับ แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิวงกลมอีกทั้งยังจำแนกสถิติการขาด ลา มาสาย ได้อย่างชัดเจน